Stichting Waterschapserfgoed

Gemalen

De stichting heeft een aantal gemalen in eigendom. De grootste gemalen zijn gemaal Veenpolder bij Echten en het gemaal Makkumer- en Parregaastermeerpolder.
De gemalen hebben geen actieve functie meer voor het waterbeheer maar kunnen nog wel in werking worden gesteld. Het gemaal Veenpolder bij Echten en het kleine gemaal Hisse en Pikemar onder Abbega zijn rijksmonumenten.

Onderstaande kaart geeft de locaties aan waar de gemalen staan die in eigendom en beheer zijn van de stichting.