Stichting Waterschapserfgoed

Gedenktekens en overig

Naast een aantal prachtige molens, gemalen en sluizen, heeft de stichting ook een aantal gedenkmonumenten in eigendom. De Stienen Man bij Harlingen en de gedenknaald op Dokkumer Nieuwezijlen als herinnering aan de afsluiting van de toenmalige zeearm, het Dokkumerdiep.
Deze gedenktekens hebben te maken met het vroegere waterbeheer in Fryslân en dragen bij aan de cultuurhistorische waarde van het waterbeheer in vroegere tijden. Een bijzonder landschapselement in deze is de Strieperdijk op Terschelling, maar ook de kruitopslag uit de napoleontische tijd in de oude zeedijk bij Oostmahorn behoren tot het waterschapserfgoed.