Stichting Waterschapserfgoed

Over ons

Doel

De Stichting Waterschapserfgoed is opgericht in november 2004 en heeft als doel "'de instandhouding van onroerend waterschapserfgoed, voornamelijk – zonder daartoe beperkt te zijn – de monumenten die beschermd zijn op grond van de Monumentenwet 1988".

De stichting is opgericht op initiatief van Wetterskip Fryslân, met het oog op het in stand houden van zijn niet meer functionele, maar cultuurhistorisch waardevolle onroerende goed. Het waterschap levert één bestuurslid. 


Bestuur

Dhr. Dr. A.J .Mulder, (voorzitter)
Dhr. W. de Haan, (secretaris)
Dhr. A. Spijksma RA, (penningmeester)
Dhr. drs. S.S. Akkerman, (lid)
Dhr. Mr. P. van Eijk, (lid)
Mevr. E.B. Minnema, (lid namens Wetterskip Fryslân)

Het bestuur komt gemiddeld vier keer per jaar bijeen.