Stichting Waterschapserfgoed

Stichting Waterschapserfgoed

"voor het zichtbaar houden van hét vroegere waterbeheer in het landschap"

Friesland stond vroeger vol met oude windwatermolens die het water uit de polders maalden om het land droog te houden. Moderne gemalen, die niet meer afhankelijk zijn van de wind, hebben deze karakteristieke molens overbodig gemaakt. Veel van deze molens zijn voor het waterbeheer teloor gegaan door de tand des tijds.

Gelukkig heeft de Stichting Waterschapserfgoed - als eigenaar - een aantal windwatermolens weten te behouden. Maar de stichting is ook eigenaar van enkele bijzondere oude gemalen en andere waterstaatkundige werken die gerestaureerd zijn. Daarnaast probeert de stichting sommige objecten een nieuwe bestemming te geven. 

Met steun van Wetterskip Fryslân en andere overheidsinstanties slaagt de stichting erin om deze prachtige objecten voor de toekomst te bewaren. Zo blijft de geschiedenis van het waterbeheer in het Friese landschap zichtbaar en tastbaar.
 
Op deze website staan alle waterschapserfgoed objecten die de stichting in eigendom heeft.

Waterschapserfgoed objecten

Alle berichten