Stichting Waterschapserfgoed

Sluizen en brug

De stichting heeft een viertal sluizen in eigendom waarvan één sluis nog een actieve functie heeft in het waterbeheer. De sluizen liggen nabij Gorredijk, Munnekeburen, Munnekezijl en in Ezumazijl.
De sluis van Munnekezijl en Ezumazijl zijn rijksmonumenten. De sluis in Ezumazijl maakt deel uit van een complex van vier rijksmonumenten. De brug over de sluis en het bedieningsgebouw hebben ook de rijksmonumentale status en zijn ook in eigendom van de stichting. Het naastgelegen gemaal Dongeradielen is ook een rijksmonument en eigendom van Wetterskip Fryslân.