Stichting Waterschapserfgoed

Cultuurhistorisch erfgoed

Al eeuwenlang zorgen de waterschappen dat wij droge voeten houden en dat de zeedijken op sterkte blijven om het buitenwater te keren. In de loop der eeuwen zijn verschillende waterstaatswerken ontwikkeld voor het waterbeheer. Poldermolen, stoomgemalen, dieselgemalen, elektrische gemalen om maar een ontwikkeling te noemen. Daardoor zijn ook waterstaatswerken overbodig geworden.

In samenwerking met Wetterskip Fryslân heeft de stichting een aantal bijzondere cultuurhistorisch waardevolle waterstaatwerken kunnen behouden in het landschap. Zo blijft een deel van het vroegere waterbeer in de procincie zichtbaar voor navolgende generaties.

Bij de verschillende waterschapserfgoed objecten zijn en worden zoveel mogelijk foto's van vroegere sistuaties gezocht. De reeds bekende oude foto's zijn al te bekijken.