Stichting Waterschapserfgoed

Sluis De Tsjoele

De Tsjoele 6 (nabij)
8401 BE Gorredijk
Ligging aan de openbare weg
Het waterschap De Schoterlandsche Compagnonsvaart (sinds 1959 De Schoterlandse- en Opsterlandse Compagnonsvaarten) werd in 1924 opgericht. Meteen na de oprichting werd een aantal grote werken uitgevoerd. Daarbij werd oa een verbinding tot stand gerbacht tussen de Schoterlandse- en de Opsterlandse Compagnonsvaart door de bouw van een schutsluis met sluiswachterswoning bij Tjoelebartje. Sluis en woning werden in ongeveer 1930 gebouwd.
De voormalige schutsluis heeft geen functie meer maar is nog goed herkenbaar aanwezig. Ondanks dat de sluisdeuren niet meer aanwezig zijn, zijn de schutkolk en de sluishoofden nog behoorlijk gaaf. Ook de cultuurhistorische waarde en de streekhistorische waarde zijn nog duidelijk aanwezig.

De gehele sluis van ca. 5 x 30 m is opgetrokken met een roodpaarse baksteen van steenswerk in kruisverband met platvol voegwerk. In de sluishoofden zijn grote geprofileerde natuurstenen elementen aanwezig. Hierin zijn de bevestigingen van de sluisdeuren nog aanwezig. De bovenzijde (momenteel ca. 70 cm. boven waterpeil) is afgewerkt met een staande rollaag. Ter plaatse van de schutkolk is aan de bovenzijde een stalen hoekbescherming met aanlegpunten aangebracht. In beide sluishoofden is een afsluitbare stroomopening aanwezig. Deze werd bediend door middel van de nog aanwezige ijzeren windwerken.