Stichting Waterschapserfgoed

Gemaal Tsjaerddyk

Tsjaerddyk 12 (tegenover)
8773 KM Folsgare
Vanaf de openbare weg is het gemaal goede zichtbaar
Het waterschap It Marlan werd in 1926 opgericht met als doel het verbeteren van de waterbeheersing in het gebied. Het waterschap, ruim 800 ha groot, was verdeeld in drie bemalingskringen. De kring Folsgare (395 ha) werd bemalen door dit gemaal, dat in december 1927 in gebruik werd gesteld. De architect was A. Hoekstra uit Sneek.
Het gemaaltje Tsjaerddyk bezit een vierkant grondplan en is met steens metselwerk in staand verband opgetrokken. Het metselwerk van gele bakstenen bezit platvol voegwerk en bezit aan boven- en onderzijde hoge uitspringende rollagen. Drie zijden zijn volledig gelijk en bezitten een horizontaal stalen raam met roedenverdeling. Aan de voorzijde zit een houten deur als toegang. Het markante tentdak bezit een groot overstek en een ventilatiekap in de nok. Het dak is voorzien van natuurrode gegolfde Friese gebakken pannen. Aan de onderzijde van de kap zit een kunststof mastgootje.
april 2021
april 2021
april 2021
april 2021