Stichting Waterschapserfgoed

Restauratie ‘Napoleonshokje’ te Oostmahorn

Restauratie ‘Napoleonshokje’ te Oostmahorn De oude kruitkelder in de voormalige zeedijk bij Oostmahorn wordt gerestaureerd. Het gewelf van de kelder lekt. Het water dat in de grondlaag boven de kelder zit, sijpelt al decennia lang door de dikke muren waardoor het metselwerk behoorlijk is aangetast. De oude zeedijk heeft nog steeds een belangrijk functie en wordt daarom goed onderhouden. Het is dus ook van belang dat de kruitkelder bouwkundig in goed staat moet zijn. De Stichting Waterschapserfgoed is eigenaar van dit unieke bouwwerk uit de tijd van Napoleon en laat het nu restaureren.

De kruitkelder dateert van 1810 en is in 1922 voor het laatst gerestaureerd. In het Napoleonshokje, zoals het in de volksmond wordt genoemd, lagen kruitvoorraden opgeslagen van de kustbatterij. Op oude landkaarten staan verschillende bouwwerken van de vroegere kustbatterij van de Schans bij Oostmahorn afgebeeld. Nadat de kustbatterij in 1849 werd opgeheven, verloor de kruitkelder zijn functie en kwam die leeg te staan. Bij de zeedijkverzwaring van 1922 werd het bouwwerk op last van Commissaris van de Koning Pieter Albert Vincent van Harinxma thoe Slooten hersteld. De zeedijk is toen behoorlijk verbreed en om de kruitkelder zichtbaar en toegankelijk te houden, is er een nieuwe frontmuur voor gebouwd. De kruitkelder heeft daarna nog lange tijd dienst gedaan als opslag van gereedschap maar is nu voor iedereen toegankelijk omdat de deur altijd open staat. In de binnenmuur van de kelder zit een gedenksteen die verwijst naar de restauratie en het herstel van 1922.

Omdat de kruitkelder geen enkele monumentale status heeft, was het lastig om subsidies te verkrijgen. Maar dankzij een bijzondere subsidieregeling van de Provinsje Fryslân en met financiële steun van Wetterskip Fryslân kan de stichting nu de restauratie uit laten voeren door aannemingsbedrijf Kramer uit Metslawier onder begeleiding van Van Reeuwijk Bouwmeester uit Arum. Na de restauratie wordt aandacht besteed over het verleden van de Schans en de functie van de kruitkelder door middel van een passend informatiebord. De kelder zal ook na restauratie toegankelijk blijven voor het publiek.

15 mei 2017