Stichting Waterschapserfgoed

Opendag molens en gemalen Súdwest-Fryslân

Opendag molens en gemalen Súdwest-Fryslân

Cornwerd- Zondag 28 november a.s. wordt de Molen en gemalendag Súdwest-Fryslân georganiseerd.  

Een groot aantal van de molens in het gebied van de gemeente Súdwest-Fryslân zullen deze zondag draaien en bij voldoende wind volop in bedrijf zijn. Afgelopen jaren was er op deze molendag in ieder geval genoeg wind, water, meel om te malen en hout om te zagen. In de gemeente Súdwest-Fryslân staan meer dan 30 windmolens. Ruim 20 molens doen mee aan de molendag. Het merendeel van de molens zijn poldermolens, maar ook enkele houtzaag- en korenmolens en de Amerikaanse windmotoren staan binnen onze gemeentegrenzen. Op het gebied van polderbemaling zijn er diverse typen molens, te weten achtkante grondzeilers, spinnekopmolens, boerenmuontsen, grote en kleine windmotoren en tjaskers. Er is bewust gekozen voor de laatste zondag van november  nu kunnen de molens laten zien waar ze voor gebouwd zijn. Iets wat op de landelijke of Friese Molendagen vaak niet kan, omdat er meestal vanwege het weer op deze molendagen niet gemalen mag of kan worden bij gebrek aan wind. 
De molens zijn geopend van 11.00- 16.00 uur.            

Kijk op onze website  www.molenstichtingswf.nl  voor de  actuele lijst met alle deelnemende molens in onze molenrijke gemeente.

1 november 2021