Stichting Waterschapserfgoed

Windmotor Jorwerd

In Noard 3 (nabij)
9023 AE Jorwerd
Deze Amerikaanse windmolen is in het begin van de jaren '30 gebouwd in opdracht van de particuliere polder Rodenhuis op de plaats van een afgebroken traditionele windmolen. Hij is van het type Record nr.14, dat in Nederland in het begin van de 20ste eeuw ontworpen is door de Gebr. Bakker te IJlst.
 
De Amerikaanse windmotor uit de eerste helft van de 20e eeuw is van algemeen cultuurhistorisch en industrieel-archeologisch belang:
  • voor de geschiedenis van de industriële archeologie van Nederland, in het bijzonder van die der in Nederland ontworpen en gebouwde windmotoren;
  • voor de ontwikkeling van de vroeg-20e-eeuwse Nederlandse bemalingstechniek met gebruikmaking van Amerikaans model windmolens;
  • als molentype kenmerkend voor de overgang van de bemaling van kleine bemalingsgebieden door traditionele windmolens naar die door "moderne" amerikaanse windmotoren;
  • als voorbeeld voor de overgangsfase tussen windmolenbemaling en motorbemaling;
  • vanwege zijn rol in het ontstaan van de bemalinggeschiedenis van deze regio;
  • vanwege zijn landschappelijke betekenis als markant herkenningspunt in het gebied tussen Jorwerd en de spoorlijn Sneek-Leeuwarden.
De Amerikaanse windmotor is een rijksmonument en markant herkenningspunt in het open gebied tussen Jorwert en de spoorlijn Sneek-Leeuwarden. De windmotor is van algemeen cultuurhistorisch en industrieel belang voor de geschiedenis en de bemalingtechniek. Hier is ook de landschappelijke betekenis als markant herkenningspunt van grote waarde.

Zie ook > molendatabase