Stichting Waterschapserfgoed

Molen Oudkerk

Rhaladijk 17
9064 DD Oudkerk
Vanaf de openbare weg goed te bekijken
De Oudkerkermolen staat aan het Oude Meer, op slechts enkele tientallen meters afstand van de Elfstedenschaatsroute. De molen is in 1864 gebouwd in opdracht van het bestuur van het waterschap De Oudkerkerpolder. Hij bemaalde de hele Oudkerkerpolder, die een oppervlakte had van ongeveer 165 hectare.
 

De molen is een achtkantige grondzeiler, wat inhoudt dat hij acht zijden heeft en vanaf de grond kan worden bediend. Hij heeft een vlucht van bijna 16 meter en een maximale bemalingscapaciteit van ongeveer 20 m3 per minuut. De molen voldeed prima en bleef dus tientallen jaren in functie. In 1961 werd er een dieselmotor in geplaatst en in 1974-1975 werd de molen volledig gerestaureerd. De dieselmotor ging niet lang mee: hij werd weggehaald in 1976. Tijdens de ruilverkaveling Tietjerksteradeel werd er bij de Kanterlandsbrug ten westen van Giekerk een nieuw gemaal geplaatst, waarna de Oudkerkermolen in 1982 buiten gebruik werd gesteld.

De molen is in 1972 een rijksmonument geworden. Wetterskip Fryslân heeft hem eind 2007 overgedragen aan de Stichting Waterschapserfgoed. In opdracht van de Stichting is de molen in 2010-2011 grondig gerestaureerd. Het spannendste onderdeel van de werkzaamheden was het verdiepen van de vijzel. Die stond onder hoek van 19 graden en staat nu, na de restauratie, onder een hoek van 30 graden. Daardoor - en door het aanbrengen van een duiker onder de weg - kan de molen de polder weer bemalen. En kan hij het waterschap helpen om het water snel weg te pompen uit de polder als het hard geregeld heeft.

Voor meer technische informatie over de molen zie  de molendatabase - klik hier -
Video 2012
Video 2012

 

2014
2014
april 2021
april 2021
april 2021