Stichting Waterschapserfgoed

Molen Huins

Koaidyk 39
8832 HD Huins
Deze poldermolen is samen met het molenaarshuis een prachtig geheel in dit gebied. De molen is vernoemd naar de polder Huins die de molen moest bemalen. In 2001 is bij deze molen ook een gemaal geplaatst, maar de molen heeft zijn functie behouden en is dan ook regelmatig in gebruik.

Deze poldermolen is gebouwd in 1829 om de polder Huins te bemalen. De molen verving toen vijf andere, vermoedelijk veel kleinere molens. In 1937 werd door het toenmalige waterschap overwogen de molen te vervangen door een mechanische bemaling. Dankzij het verzet van de molenaar is dat toen niet doorgegaan. In 1958 werd er wél een dieselmotor in de molen geplaatst. Daarmee was de bemaling van de polder niet alleen meer van windkracht afhankelijk. De molen is tussen 1978-1980 gerestaureerd en heeft de molen ook nieuwe roeden gekregen.

De poldermolen is een zogenaamde achtkante grondzeiler gebouwd op gemetselde veldmuren. De wieken hebben een vlucht van 21,80 meter. Het kruiwerk is een zogenaamd neutenkruiwerk met 24 neuten. Met de kruihaspel kan de kap van de molen worden gedraaid.


Bekijk -hier- de film van de molen van Huins op YouTube.

Voor meer technische informatie over de molen zie  de molendatabase - klik hier -