slidersliderslidersliderslider
slidersliderslidersliderslider
slidersliderslidersliderslider
NIEUWS

Over Stichting Waterschapserfgoed

Doel van de stichting

De Stichting Waterschapserfgoed is opgericht in november 2004 en heeft als doel "'de instandhouding van onroerend waterschapserfgoed, voornamelijk – zonder daartoe beperkt te zijn – de monumenten die beschermd zijn op grond van de Monumentenwet 1988".

De stichting is opgericht op initiatief van Wetterskip Fryslân, met het oog op het in stand houden van zijn niet meer functionele, maar cultuurhistorisch waardevolle onroerende goed. Het waterschap levert één bestuurslid (van de zes), maar verder staat de stichting los van het waterschap.

In 2008 zijn 23 objecten (molens, sluizen, windmotoren en gemalen) overgedragen door het waterschap aan de Stichting, met de verplichting om deze in stand te houden. Daar richt de stichting zich in eerste instantie dan ook voornamelijk op. Inmiddels is de stichting eigenaar van ruim 30 waterschapserfgoed objecten. De stichting heeft ook tot taak om actief ‘het verhaal van het water’ (de geschiedenis van de waterbeheersing) uit te dragen aan de hand van de waterschapserfgoed objecten.


Bestuur

  • B. Mulder (voorzitter)
  • W. de Haan (secretaris)
  • A. Spijksma ( penningmeester)
  • S. Akkerman (algemeen lid)
  • P. van Eijk (algemeen lid)Het bestuur komt gemiddeld vier keer per jaar bijeen.

.