slidersliderslider
slidersliderslider
sliderslider
NIEUWS

ANBI publicatie

ANBI-erkende instelling

De Stichting Waterschapserfgoed is door de Belastingdienst aangewezen als culturele Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). De ANBI-status heeft een aantal belastingvoordelen. Zie hiervoor de informatie op de website van de Rijksdienst. 


Rechtsvorm: stichting
Statutaire naam: Stichting Waterschapserfgoed
Statutaire zetel: Leeuwarden
Kamer van Koohandel: 01106135
RSIN: 814358883
Fiscaalnummer: 8143.58.883
SBI-code: 9103 - Monumentenzorg


Contactgegevens
Bezoekadres: Fryslânplein 3, 8914 BZ Leeuwarden
Correspondentieadres: Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden

Doel: De instandhouding van onroerend waterschapserfgoed, voornamelijk - zonder daartoe beperkt te zijn - de monumenten die beschermd zij op grond van de Monumentenwet 1988.

Bestuurssamenstelling:
Dhr. Dr. A.J .Mulder, (voorzitter)
Dhr. W. de Haan, (secretaris)
Dhr. A. Spijksma RA, (penningmeester)
Dhr. drs. S.S. Akkerman, (lid)
Dhr. mr. P. van Eijk (lid)


Het bestuur komt gemiddeld vier keer per jaar in vergadering bijeen.

Beloningsbeleid: de leden van het bestuur genieten géén beloning voor hun werkzaamheden.

Belangrijke documenten

.