slidersliderslidersliderslider
slidersliderslidersliderslider
slidersliderslidersliderslider
NIEUWS
29 april 2016
Nationale molen en gemalendag 2016

De Nationale Molen en Gemalendag wordt gehouden in het Pinksterweeken op 14 en 15 mei 2016. Ook de

11 januari 2016
Midwintermalen molen Cornwerd

Zaterdagavond 23 januari 2016 is de Cornwerdermolen geopend van 16.00 tot 21.00 uur voor het

30 november 2015
Gerestaureerde keersluis opgeleverd aan dorpsbewoners Munnekezijl

Zaterdagmiddag werd de gerestaureerde keersluis opgelverd aan de dorpsbewoners van

Over Stichting Waterschapserfgoed

Doel van de stichting

De Stichting Waterschapserfgoed is opgericht in november 2004 en heeft als doel "'de instandhouding van onroerend waterschapserfgoed, voornamelijk – zonder daartoe beperkt te zijn – de monumenten die beschermd zijn op grond van de Monumentenwet 1988".

De stichting is opgericht op initiatief van Wetterskip Fryslân, met het oog op het in stand houden van zijn niet meer functionele, maar cultuurhistorisch waardevolle onroerende goed. Het waterschap levert één bestuurslid (van de zes), maar verder staat de stichting los van het waterschap.

In 2008 zijn 23 objecten (molens, sluizen, windmotoren en gemalen) overgedragen door het waterschap aan de Stichting, met de verplichting om deze in stand te houden. Daar richt de stichting zich in eerste instantie dan ook voornamelijk op. Daarnaast rekent de stichting het tot haar taken om actief ‘het verhaal van het water’ (de geschiedenis van de waterbeheersing) uit te dragen aan de hand van de waterschapserfgoed objecten.


Bestuur

  • Bertus Mulder (voorzitter)
  • Kanter Breuker (secretaris)
  • Jurjen Laan (penningmeester)
  • Auke Spijksma ( lid)
  • Siem Akkerman (lid)
  • Paul van Erkelens (lid namens Wetterskip Fryslân)Het bestuur komt gemiddeld drie keer per jaar bijeen.

.