slidersliderslidersliderslider
slidersliderslidersliderslider
slidersliderslidersliderslider
NIEUWS
29 september 2017
Historische betekenis schans Oostmahorn versterkt

Oostmahorn was in een grijs verleden een schans, een verdedigingswerk tegen muitende schepelingen,

8 mei 2017
Kruitkelder Napoleonshokje Oostmahorn in restauratie

De oude kruitkelder in de voormalige zeedijk bij Oostmahorn wordt gerestaureerd. Het gewelf van de

29 april 2016
Nationale molen en gemalendag 2016

De Nationale Molen en Gemalendag wordt gehouden in het Pinksterweeken op 14 en 15 mei 2016. Ook de

<< Terug

Stenen Man nu ook in eigendom

Datum: 10 mei 2014
De Stenen Man op de zeedijk bij Harlingen is afgelopen vrijdag door dijkgraaf Paul van Erkelens van Wetterskip Fryslân officieel in eigendom overgedragen aan voorzitter Bertus Mulder van de Stichting Waterschapserfgoed.


Dit prachtige standbeeld van Capar di Robles is een rijksmonument. Behalve dit standbeeld heeft Wetterskip Fryslân nog vier rijksmounmenten overgedragen aan de stichting. De sluis op Ezumazijl en de brug en het bedieningsgebouw van de sluis zijn afgelopen vrijdag ook overgedragen. Op Dokkumer Nieuwezijlen is de gedenknaald van de sluiting van de Lauwerszeedijk ook overgedragen.

Ondertekening van overdracht aan de voet van de Stenen Man


Strieperdijk

Vrijdag werd ook op Terschelling de Strieperdijk doorWetterskip Fryslân overgedragen aan de stichting. De Strieperdijk is een eeuwenoude polderdijk om het zeewater te keren. Het is een zogenaamde wierdijk; een aarden dijk die aan de zeezijde bekleed werd met zeegras. De Strieperdijk heeft geen waterstaatkundige functie meer. Op initiatief van de cultuurhistorische vereniging Skylge myn Lântse is in samenwerking met de gemeente Terschelling, Wetterskip Fryslân en de Stichting Waterschapserfgoed een plan bedacht om de oude polderdijk te behouden en zichtbaarder te maken in het landschap.De op enkele plaatsen op de oude zeedijk gaat vee over de dijk om in een naastgelegen weiland te komen. Door het vele gebruik waren die plaatsen flink uitgesleten. Die plaatsen zijn nu herstelt en van zogenaamde doorgroeitstenen voorzien. Het hekwerk dat op plaatsen dwars over de dijk staat is vernieuw en aan op de oostzijde van de Strieprdijk is een groot tabelau aangelegd met drie verschillende soorten steenbekleding die voor zeedijken zijn gebruikt.
Daar staat nu ook een informatiepaneel waarop in het korte de geschiedenis van de Strieperdijk staat vermeld en een bechrijving van het steenzetten op zeedijken.

De financiering van het project van de Strieperdijk is mee mogelijk gemaakt door Provinsje Fryslân, Gemeente Terschelling, Wetterskip Fryslân, Cultuurhistorische Vereninging Skylge myn Lanse, Stichting Ons Schellingerland en de stchting Dirk Mentzfonds.


Bekijk ook nieuwitem op GPTV: http://www.youtube.com/watch?v=XCfJwowffVY

Stenen Man nu ook in eigendom

.