slidersliderslidersliderslider
slidersliderslidersliderslider
slidersliderslidersliderslider
NIEUWS
29 september 2017
Historische betekenis schans Oostmahorn versterkt

Oostmahorn was in een grijs verleden een schans, een verdedigingswerk tegen muitende schepelingen,

8 mei 2017
Kruitkelder Napoleonshokje Oostmahorn in restauratie

De oude kruitkelder in de voormalige zeedijk bij Oostmahorn wordt gerestaureerd. Het gewelf van de

29 april 2016
Nationale molen en gemalendag 2016

De Nationale Molen en Gemalendag wordt gehouden in het Pinksterweeken op 14 en 15 mei 2016. Ook de

<< Terug

Restauratie keersluis Munnekezijl

Datum: 15 december 2014
De brug en de keersluis in Munnekezijl wordt in 2015 gerestaureerd. Dit jaar is het metselwerk boven de waterlijn schoongemaakt en opnieuw gevoegd. Maar nu is het metselwerk boven en onder de waterlijn aan de beurt.

Voor deze restauratie heeft de Stichting Waterschapserfgoed een flinke subsidie toegekend gekregen van de Provinsje Fryslân. Het restauratiewerk is begin november aanbesteed. De werkzaamheden kunnen niet eerder starten dan 1 april 2015 omdat er geen werkzaamheden in het zogenaamde stormseizoen mogen worden verricht aan deze keersluis die een belangrijke functie heeft voor de afwatering. Het is nodig dat het waterpeil ruim een halve meter wordt verlaagd om goed bij het metselwerk onder de waterlijn te kunnen komen.O

m een lager waterpeil te kunnen realiseren wordt aan één kant van de sluis een tijdelijke damwand geplaatst en aan de andere kant zullen de 22 schuiven worden dicht gezet in de hoop dat die goed zullen sluiten en het water nog kunnen keren.

De brug met keersluis te Munnekezijl dateert uit 1882 en is onlosmakelijk verbonden met de historie van de waterbeheersing van heel Friesland. In het midden van de keermuur aan de brugzijde zijn twee gedenkstenen aangebracht in natuursteen: de onderste vermeldt in zwart opgezette letters: PROVINCIE FRIESLAND 1882 en de bovenste, kleinere: DOOR DE PROVINCIE GERESTAUREERD IN 1985. Na dertig jaar wordt dus sluis dus weer gerestaureerd maar nu onder regie van de Stichting Waterschapserfgoed en met steun van Provinsje Fryslân en Wetterskip Fryslân.

Restauratie keersluis Munnekezijl

.