slidersliderslidersliderslider
slidersliderslidersliderslider
slidersliderslidersliderslider
NIEUWS
29 april 2016
Nationale molen en gemalendag 2016

De Nationale Molen en Gemalendag wordt gehouden in het Pinksterweeken op 14 en 15 mei 2016. Ook de

11 januari 2016
Midwintermalen molen Cornwerd

Zaterdagavond 23 januari 2016 is de Cornwerdermolen geopend van 16.00 tot 21.00 uur voor het

30 november 2015
Gerestaureerde keersluis opgeleverd aan dorpsbewoners Munnekezijl

Zaterdagmiddag werd de gerestaureerde keersluis opgelverd aan de dorpsbewoners van

<< Terug

Gerestaureerde keersluis opgeleverd aan dorpsbewoners Munnekezijl

Datum: 30 november 2015
Zaterdagmiddag werd de gerestaureerde keersluis opgelverd aan de dorpsbewoners van Munnekezijl. Er werd een informatiebord onthuld door wethouder J. Boerema van de gemeente Kollumerland c.a. en een bestuurlid van de dorpsbelang Munnekezijl.

Vlak voor de zomer zijn de werkzaamheden begonnen van de restauratie van de keersluis. De keersluis is nu geheel gerestaureerd en daar is het bestuur van de Stichting Waterschapserfgoed best trots op. Voor het dorp Munnekezijl is het een prachtig monument in het landschap.

De keersluis dateert uit 1882 en is aangebracht om de afwatering van de Friese boezem op de Lauwerzee te verbeteren. De bouw van de sluis was onderdeel van het plan dat in 1881 door Provinciale Staten van Friesland werd aangenomen ter verbetering van de afvoerkanalen vanaf het Bergumermeer tot aan Zoutkamp. Het afvoerkanaal de Lauwers, vroeger een rivier, werd ter plaatste van Munnekezijl verlegd, zodat de oude sluis kon worden vervangen door de keersluis.

De oude sluis is echter nog altijd aanwezig. Na de sluiting van de Lauwerszee in 1969 is de functie van de keersluis komen te vervallen. De keersluis met brug is nu eigendom van de Stichting Waterschapserfgoed die hem heeft overgekregen van Wetterskip Fryslân. De restauratie was hoofdzakelijk gericht op de het niveau van de waterlijn. Daardoor moet de keersluis aan beide kanten worden afgedamd met een damwand om het water te keren. De werkzaamehden zijn uitgevoerd door Knol Gron- weg- en waterbouw uit Akkrum met asstistentie van Douwenga Gevelrenovatie en voegwerk uit Zweins. Na deze restauratie zullen de 22 schuiven in de sluis nog worden hersteld.

De restauratie is met financiële steun van de Provisje Fryslân en Wetterskip Fryslân tot stand gebracht.Gerestaureerde keersluis opgeleverd aan dorpsbewoners Munnekezijl

.