slidersliderslidersliderslider
slidersliderslidersliderslider
sliderslidersliderslider
NIEUWS
29 september 2017
Historische betekenis schans Oostmahorn versterkt

Oostmahorn was in een grijs verleden een schans, een verdedigingswerk tegen muitende schepelingen,

8 mei 2017
Kruitkelder Napoleonshokje Oostmahorn in restauratie

De oude kruitkelder in de voormalige zeedijk bij Oostmahorn wordt gerestaureerd. Het gewelf van de

29 april 2016
Nationale molen en gemalendag 2016

De Nationale Molen en Gemalendag wordt gehouden in het Pinksterweeken op 14 en 15 mei 2016. Ook de

<< Terug naar de categorie: Overig

Stieperdijk

Adresgegevens

Seerijpweg
8892 Seerijp

Route naar Seerijpweg , 8892 Seerijp
Voorbeeld: Seerijpweg , 8892 Seerijp
Omschrijving


De Stryperdijk was onderdeel van de polderdijk (de ‘Zuiderdykagie’) en is aangelegd in het midden van de 16de eeuw. De Stryperdijk is een wierdijk: een aarden dijk die aan de zeezijde bekleed is met groot zeegras. Zeegras vormt onder druk een harde massa en werd daarom gebruikt voor dijkaanleg. De Stryperdijk is verschillende keren doorgebroken, o.a. in 1665, 1717 en voor het laatst in 1825.

De Amsterdamse grondbezitter en huidenkoper Nicolaes Pont kocht in 1650 ten zuiden van het gehucht Stryp een huis met tuin, met recht op een naastgelegen wiel. Dit wiel werd later naar hem genoemd: de Ponswiel. Waarschijnlijk is dit wiel een overblijfsel van meerdere dijkdoorbraken. In 1927 werd de diepte gemeten: de wiel was toen 7 meter diep.

Voor de Stryperdijk lag een groot stuk buitendijks land. Dat werd in 1603 bedijkt. Zo ontstond de Polder het Nieuwland, die ook wel Stryperpolder genoemd wordt. In 1651 werd de zomerdijk daar vervangen door een zwaardere winterdijk. Maar omdat ook deze dijk regelmatig doorbrak, werd de polder in 1688 weer prijsgegeven. Het Nieuwland werd toen weer een kwelder. De kerkvoogden van Oost-Terschelling verhuurden het gebied daarna als weiland. In 1858 werd het Nieuwland opnieuw, en nu definitief, bedijkt.

Na 1858 heeft de Stryperdijk nog een tijd dienst gedaan als slaperdijk. Deze functie is in 2003 verdwenen, na de uitvoering van dijkverbeteringwerken. De dijk en de wiel hebben nu alleen nog cultuurhistorische waarde. Beide zijn eeuwenoud en herinneren aan de vroegere bedijking van het poldergebied en de vele dijkdoorbraken.

.